Kitty go to school

Một list bạn mèo đi học nè^^:

 

Dây là trang sticker trong cuốn booklet “Lojiem” mình làm cho Laurier – cùng các em mèo:

 

Và 1 leaflet trong bộ thiết kế dành cho chương trình “Lojiem” của Laurỉe năm 2011^^

 

 

Advertisements